คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ (Vision) "ผู้นำทางสังคมศาสตร์บูรณาการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม"
หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป งานบริหาร หลักสูตร วิทยานิพนธ์ ศิษย์เก่า งานวิจัย การประชุมวิชาการ


กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ฯ
 

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ฯและผู้สนใจทั่วไป
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณห้องดาวเรือง และห้องกันภัยมหิดล (ห้องรับรองคณะสังคมศาสตร์ฯ)
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โดยมีหัวข้อกิจกรรม ดังนี้
1. เทคนิคการป้องกันไวรัสใน Flash Drive
2. การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเพื่อการสื่อสาร
3. เทคนิคการพัฒนาศักยภาพบุคคล
4. การเพิ่ม EQ ในการทำงาน

 

 
 

 

 
 
 
Thailand Web Stat

Home | About us | Contact us | About Mahidol University | Link
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.02-8002840-60 Email:shwww@mahidol.ac.th