คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
header_1.jpg  
ปณิธาน "สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อภูมิปัญญาของแผ่นดิน"....วิสัยทัศน์(Vision) "บูรณาการความรู้สู่สากล"...
หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป งานบริหาร หลักสูตร วิทยานิพนธ์ ศิษย์เก่า งานวิจัย การประชุมวิชาการ
www.facebook.com/shmahidolpageen


เชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมการอบรม


 
 

 

 
 
 
หน่วยงาน
Thailand Web Stat

Home | About us | Contact us | About Mahidol University | Link
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.02-8002840-60 Email:shwww@mahidol.ac.th