คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
header_1.jpg  
ปณิธาน "สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อภูมิปัญญาของแผ่นดิน"....วิสัยทัศน์(Vision) "บูรณาการความรู้สู่สากล"...
หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป งานบริหาร หลักสูตร วิทยานิพนธ์ ศิษย์เก่า งานวิจัย การประชุมวิชาการ
www.facebook.com/shmahidolpageen


วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 โครงการ "ประสบการณ์ ส.ว.ของข้าพเจ้ากับ ปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทย" วิทยากร คุณรสนา โตสิตระกูล (อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุ


วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 โครงการ "ประสบการณ์ ส.ว.ของข้าพเจ้ากับ ปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทย" วิทยากร คุณรสนา โตสิตระกูล (อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร)

 
 

 

 
 
 
หน่วยงาน
Thailand Web Stat

Home | About us | Contact us | About Mahidol University | Link
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.02-8002840-60 Email:shwww@mahidol.ac.th