คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ (Vision) "ผู้นำทางสังคมศาสตร์บูรณาการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม"
หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป งานบริหาร หลักสูตร วิทยานิพนธ์ ศิษย์เก่า งานวิจัย การประชุมวิชาการ


วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 โครงการ "ประสบการณ์ ส.ว.ของข้าพเจ้ากับ ปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทย" วิทยากร คุณรสนา โตสิตระกูล (อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุ


วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 โครงการ "ประสบการณ์ ส.ว.ของข้าพเจ้ากับ ปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทย" วิทยากร คุณรสนา โตสิตระกูล (อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร)

 
 

 

 
 
 
Thailand Web Stat

Home | About us | Contact us | About Mahidol University | Link
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.02-8002840-60 Email:shwww@mahidol.ac.th