คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ (Vision) "ผู้นำทางสังคมศาสตร์บูรณาการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม"
หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป งานบริหาร หลักสูตร วิทยานิพนธ์ ศิษย์เก่า งานวิจัย การประชุมวิชาการ


จุดประกาย ( Ignite ) พลังบวก :การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งพัฒนาวิธีคิด


วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ   

 เรื่อง “จุดประกาย( Ignite ) พลังบวก :การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งพัฒนาวิธีคิด”  

โดยคุณพีรนุช   สุวรรณรัตน์  บริษัท  บัณพิตเซนเตอร์ 

      Ignite เป็นงานที่จัดให้ผู้คนจากสารพัดวงการมานำเสนอความคิดที่สร้างสรรค์ จุดประกายไอเดียใหม่ๆหรือ

เล่าเรื่องราวที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้ฟัง ผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบต่างๆ ที่แต่ละคนถนัด

ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง โดยกำหนดให้แต่ละท่านมีเวลาพูดคนละ 5 นาที ผ่านสไลด์ 20 แผ่น

แต่ละแผ่นจะเปลี่ยนภายใน 15 วินาที Ignite จัดขึ้นครั้งแรกปี 2006 ที่ Seattle จากนั้นก็กลายเป็น

งานที่หลายๆ ประเทศนิยมกันอีกมากมายระดัยโลก  และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม

 

 

 
 

 

 
 
 
Thailand Web Stat

Home | About us | Contact us | About Mahidol University | Link
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.02-8002840-60 Email:shwww@mahidol.ac.th