คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ (Vision) "ผู้นำทางสังคมศาสตร์บูรณาการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม"
หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป งานบริหาร หลักสูตร วิทยานิพนธ์ ศิษย์เก่า งานวิจัย การประชุมวิชาการ


ฐานข้อมูลสุขภาวะภาคกลาง


ผู้เขียน ไพรัช บวรสมพงษ์
ปีที่พิมพ์ 2552 จำนวนหน้า 43
ราคา 50

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะเชิงพื้นที่ในเขตภาคกลาง

 

 

จัดส่งพร้อมไฟล์ข้อมูลชื่อ ฐานข้อมูลสุขภาวะภาคกลาง

 


 
 

 

 
 
 
Thailand Web Stat

Home | About us | Contact us | About Mahidol University | Link
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.02-8002840-60 Email:shwww@mahidol.ac.th