ติดต่อผู้จัด

งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เว็บไซต์งานสัมมนาฯ: www.sh.mahidol.ac.th/conferen

 • บทความ ติดต่อ คุณกนกรัตน์ รีป (เอื้อย)
  โทร. 02-800-2840-70 ต่อ 1648 หรือ มือถือ 086-401-0822
 • บริหารทั่วไป ติดต่อ คุณกฤษณี เสนาเก่า (อ้อ)
  โทร. 02-800-2840-70 ต่อ 1645 หรือ มือถือ 084-148-1373
 • ผู้นำเสนอบทความ ส่งอีเมล์ได้ที่ mushcongrad2019@gmail.com
 • ผู้เข้าร่วม ส่งอีเมล์ได้ที่ mushcongrad18@gmail.com

Contact the organizer

Training and Academic Service Affair
Office of Research and Academic Service
Faculty of Social Sciences and Humanities
Mahidol University, Nakornpathom, Thailand
Website: www.sh.mahidol.ac.th/conference

 • Contact articles Mrs. Kanokrat Rep
  Tel. +66 (02) 800 2840 – 70 ext. 1648, 1645 or +66 (086) 401 0822
 • Presenter contact e-mail: shmuacademic@gmail.com
 • Participant contact email: mushcongrad18@gmail.com

การเดินทางไปโรงแรม

โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว
94 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด
ปิ่นเกล้า กรุงเทพ 10700
โทร: 02-813-3111
แฟกซ์: 02-813-3131
อีเมล: hotel@sdavenue.com
https://www.sdavenue.com/contact-us.html

รถประจำทาง: สาย 19, 28, 30, 40, 57, 66, 123, 124, 127, 146, 159, 201, ปอ.170, 174, 177, 183, 503, 511, 516, 556, ปอ.พ 4
รถยนต์: กรุณาใช้ทางเดินรถปกติ โปรดหลีกเลี่ยงทางคู่ขนานลอยฟ้า

website: S.D. Avenue Hotel

Google map

Hotel map

How to get to the hotel

S.D. Avenue Hotel
94 Borommarat Chachonnani Road,
Bang Bamru, Bang Phlat,
Bangkok 10700, Thailand.
Tel. +66 (02) 813 3111
Fax. +66 (02) 813 3131
E-mail Address: hotel@sdavenue.com
https://www.sdavenue.com/contact-us.html

By bus: Bus no. 19, 28, 30, 40, 57, 66, 123, 124, 127, 146, 159, 201, ปอ.170, 174, 177, 183, 503, 511, 516, 556
By car: Taxi