ประกาศ! ขยายเวลาส่งบทความ ถึงวันที่ 3 มกราคม 2555 และเลื่อนจัดงานเป็นวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากเหตุน้ำท่วม โดยจะประกาศผลการคัดเลือกบทคัดย่อและบทสรุป ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 สมัครเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
    

ดาวน์โหลด