คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
:

ประชาสัมพันธ์

การศึกษาทางเลือก Alternative Education Studies: ทางรอดเพื่อการการเรียนรู้ของประเทศไทย

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

"A Training on Human Research Ethics: Social Sciences" (No. 2/2017)

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง"จริยธรรมการวิจัยในคน: สาขาสังคมศาสตร์"

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์เปิดสอน รายวิชาใหม่ สมสค๑๑๔ กิจการเพื่อสังคม SHSS 114 Social Enterprise

กรุณาดาวน์โหลด แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย สำหรับผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในระบบกลางแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนต่างๆ

"สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม G200 YOUTH FORUM 2017 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2017 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการจัดประชุมผู้นำเยาวชนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างกัน การสร้างแนวความค

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของ ASEAN+3 UNet เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม The ASEAN+3 UNet Logo Design Competition เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจร่วมเสนอผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ของ ASEAN+3 UNet


ภาพกิจกรรม


E-Newsletter

ร่วมงานกับเรา/จัดซื้อจัดจ้าง


Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

สื่อวิดิทัศน์

บริการหลักสูตร