คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แจ้งประกาศ :
ขณะนี้เว็บไซต์กำลังอยู่ระหว่างการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าระบบเว็บไซต์ใหม่ ขออภัยในความสะดวก

ประชาสัมพันธ์

Workshop " Techniques to Improve Your English " เพื่อให้นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสมัครงาน โดยกำหนดจัดงาน ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 -17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยทางสังคม" Training in research Ethics for Social Sciences

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ หัวข้อ Strategies to Successful Publication in International Journals โดยวิทยากรจากสำนักพิมพ์ Wiley, Ms. Rosie Duffy

"หลักสูตรการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) จะมีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Internationalization of Higher Education”

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด


ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวิชาการ

MEET THE DEAN วันที่ 15 กันยายน 2559 ขอเชิญบุคลากรและคณาจารย์เข้าร่วมงาน meet the DEAN เวลา 10.45-12.00 น. ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทลายัมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์


Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

สื่อวิดิทัศน์

บริการหลักสูตร