คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แจ้งประกาศ :
ขณะนี้เว็บไซต์กำลังอยู่ระหว่างการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าระบบเว็บไซต์ใหม่ ขออภัยในความสะดวก

ประชาสัมพันธ์

Job announcement: Visiting Professor Mahidol University Faculty of Social Sciences and Humanities...Read!

เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

เปิดรับสมัคร.. เข้าอบรมโครงการเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน" ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึง...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิต....ปีการศึกษา 2559


ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวิชาการ

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุยษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์


Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

สื่อวิดิทัศน์

บริการหลักสูตร