คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
:

ประชาสัมพันธ์

ทุนUNESCO ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท Dean Award Scholarship ณ University of Canterbury

"ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Chiba Higher Education Exhibition Tour (13th CHEET 2017) ณ เมือง Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Fuzhou และ Xiamen ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 11 มิถุนายน 2560

"ประชาสัมพันธ์ทุน Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship or KNB Scholarship

"สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม G200 YOUTH FORUM 2017 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2017 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการจัดประชุมผู้นำเยาวชนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างกัน การสร้างแนวความค

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของ ASEAN+3 UNet เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม The ASEAN+3 UNet Logo Design Competition เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจร่วมเสนอผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ของ ASEAN+3 UNet

ศาสตร์พระราชา ปัญญาของแผ่นดิน การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 22-23 พฤษภาคม 2560


ภาพกิจกรรม


E-Newsletter

ร่วมงานกับเรา/จัดซื้อจัดจ้าง


Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

สื่อวิดิทัศน์

บริการหลักสูตร